Hotel L'Aigle Valmeinier 1800

Hotel L'Aigle Valmeinier 1800

Hotel L'Aigle Valmeinier 1800

Hotel L'Aigle Valmeinier 1800

Hotel L'Aigle Valmeinier 1800

Hotel L'Aigle Valmeinier 1800

Lounge Area Hotel L'Aigle

Lounge Area Hotel L'Aigle

Fireplace Hotel L'Aigle Valmeinier

Fireplace Hotel L'Aigle Valmeinier

Lounge Area Hotel L'Aigle Valmeinier

Lounge Area Hotel L'Aigle Valmeinier

Outdoor Hot Tub Hotel L'Aigle

Outdoor Hot Tub Hotel L'Aigle

Triple Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Triple Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Triple Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Triple Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Family Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Family Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Triple Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Triple Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Double Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Double Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Double Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Double Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Dining Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Dining Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Dining Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Dining Room Hotel L'Aigle Valmeinier

Reception Area Hotel L'Aigle

Reception Area Hotel L'Aigle

Bar Hotel L'Aigle Valmeinier 1800

Bar Hotel L'Aigle Valmeinier 1800

Bar Hotel L'Aigle Valmeinier

Bar Hotel L'Aigle Valmeinier

Reception Area Hotel L'Aigle

Reception Area Hotel L'Aigle

Dinner Service (Winter Only)

Dinner Service (Winter Only)

Evening Meal (Winter Only)

Evening Meal (Winter Only)

Evening Meal (Winter Only)

Evening Meal (Winter Only)

snowcoach_valmeInier_staff-40small

snowcoach_valmeInier_staff-40small

Tea & Cakes (Winter Only)

Tea & Cakes (Winter Only)

Evening Meal (Winter Only)

Evening Meal (Winter Only)

Cheese Board (Winter Only)

Cheese Board (Winter Only)

Deserts (Winter Only)

Deserts (Winter Only)

Tea & Cakes (Winter Only)

Tea & Cakes (Winter Only)

Evening Meal (Winter Only)

Evening Meal (Winter Only)

Deserts (Winter Only)

Deserts (Winter Only)

Deserts (Winter Only)

Deserts (Winter Only)

Hotel-L-Transparent-Logo.png

73450 Valmeinier 1800 France

Tel: +33 (0) 479 05 33 45

  • White Facebook Icon
  • White TripAdvisor Icon